Digitale Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is een praktische uitwerking van de Visie Openbare Ruimte Delft. Bij de uitwerking is rekening gehouden met de beleidsdoelstellingen van de beleidsvelden die van invloed zijn op de inrichting van de openbare ruimte, o.a. milieu- en ecologiebeleid, toegankelijkheid, etc.

De LIOR richt zich op het realiseren van de gewenste beeldkwaliteit, functionaliteit en beheerbaarheid van de openbare ruimte. In de LIOR zijn de beleidsdoelstellingen voor de openbare ruimte vertaald in concrete afspraken over inrichtingsprofielen, verhardingsmaterialen, straatmeubilair en inrichtingsdetails. De in de LIOR vastgelegde afspraken bieden ontwerpers, planvoorbereiders en beheerders een palet aan keuzemogelijkheden. Hiermee wordt een openbare ruimte gerealiseerd die duurzaam is en een herkenbare beeldkwaliteit uitstraalt.

Hoe te gebruiken

Je kunt in de omgeving direct starten met het opvragen van de richtlijnen voor een specifiek project. Door het gebied aan te geven ontstaat de mogelijkheid een gebied-specifieke en project-specifieke LIOR te genereren. Alleen goed gemotiveerd en bij akkoord van het Toetsoverleg binnen de gemeente Delft mag je afwijken van deze richtlijnen. Let daarnaast ook op wettelijke eisen, want deze zijn niet opgenomen in de Digitale LIOR.

Vragen?
Is er iets onduidelijk of heb je een vraag over het gebruik van de LIOR, neem dan contact op met de gemeente Delft. Dat kan via het meldingsformulier op de website: Contact | Gemeente Delft