Beleidsstukken beheren

ID Beleidsnaam URL Categorie
23 Beheer visie openbare ruimte Delft https://delft.raadsinformatie.nl/document/8957687/1 Algemeen
22 Handboek Bomen https://www.norminstituutbomen.nl/instrumenten/handboek-bomen/ Groen
24 Cultuurhistorisch waardevolle groengebieden https://www.delft.nl/sites/default/files/2020-08/Beleidsregel-cultuurhistorisch-waardevolle-groengebieden.pdf Groen
25 Sortimentlijst https://delft.digitalelior.nl/wp-content/sweco_uploads/bestanden/sortimentslijst gemeente Delft (002).pdf Groen
4 Gemeentelijk RioleringsPlan https://delft.notubiz.nl/document/10548580/1 Riolering
11 GRP bijlagen https://delft.notubiz.nl/document/8876551/1/Bijlage_3_1__bemaligsgebieden_contouren Riolering