Wijzigingsprocedure

Wijzigingsprocedure

Het digitale handboek openbare ruimte biedt plek om eisen van de openbare ruimte actief en actueel te gebruiken bij projecten. Het proces om actueel te blijven is een continue proces en vraagt zo nu en dan om aanpassingen van deze eisen, vanwege gewijzigd beleid (politiek vastgesteld). Hiervoor is een wijzigingsprocedure vastgesteld. In elke planfase worden tussentijdse producten getoetst. De te nemen stappen binnen een project zijn afhankelijk van de aard en complexiteit en te allen tijde ter beoordeling aan de Gemeente Delft.

Rollen

Het afdelingshoofd Stadsbeheer en Realisatie is namens de gemeente ambtelijk eigenaar van de LIOR. De informele ambtelijke eigenaar c.q. mutatiebeheerders is het team Gebiedsbeheer. Dit vanwege de integrale afweging die wordt gemaakt bij het aanpassen of aanvullen van functionele eisen. De assetsmanagers zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de technische eisen. De stedenbouwkundige eisen zijn de verantwoordelijkheid van het team Ruimte Advies. Voorstellen voor wijziging lopen via de Keten Openbare Ruimte.

Functionele eisen indienen

Eisen die worden ingediend zijn bij voorkeur al functioneel van aard. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor investeringskosten aan de voorkant van een project of voor verhoogde beheerkosten als het project is afgerond. Daarom dienen altijd de financiële consequenties inzichtelijk te zijn gemaakt bij het voorstellen van een wijziging of nieuwe eis. Technische aanpassingen worden gedurende het jaar doorgevoerd. Alleen bij grootschalige wijzigingen wordt de LIOR opnieuw bestuurlijk vastgesteld.