Categorie ID
Categorie naam
Volgorde
Kleur
10
Algemeen
3
Groen
9
Water
6
Riolering
4
Ondergrond
8
Verharding
2
Civiele kunstwerken
1
Afvalinzameling
5
Openbare verlichting
7
Stedelijke voorzieningen